Newport v NewcastleBrighton v Man UtdB. Munich v B. DortmundWednesday Evening Racing